You never really love someone until you learn to forgive.

You never really love someone until you learn to forgive.

// Ilang kanta na ba ang nilabas na bago ng Ben and Ben? Pero siguro, kagaya ko, may mga taong na stuck na dito.


Leaves will soon grow from the bareness of trees and all will be alright in time. - Na katulad ng puno, may oras na kailangan nating sumabay, magpaubaya at magtiwala sa panahon.Ngunit darating din yung araw na sisibol ulit yung mga dahon na magsisilbing palatandaan ng bagong simula. Always remember that all will be alright in time. Maybe these past few days or weeks, you’re in pain, you feel alone, neglected, lost, or in deep sorrow. But just like a tree, in time, your leaves will soon grow. Na sa pagsisimula mong muli, mas magiging maganda, matatag at maayos na.

At sa mga oras ng paghihintay, magpatawad.


Kaya mo yan.

Hindi man magiging madali, pero hindi ka nag-iisa.

He is always with you.

I believe in you.

I am praying for you. I am rooting for you.


Puhon

7 views

Recent Posts

See All